Legfontosabb adataink - 2007

2007. évi adataink

 

1. Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság száma ( ezer fő)* 293
2. Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság száma (ezer fő) 225
3. Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő) 298
4. Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap 153 610
5. Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 81 835
6. Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 81 835
7. Termelt ivóvíz (ezer m3) 21 131
8. Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) 77
9. Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) 240
10. Értékesített ivóvíz (ezer m3) 14 467
11. Elvezetett szennyvíz (ezer m3) 13 358
12. Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 17 262
13. Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 17 262
14. Vízhálózat hossza (km) * 1 852
15. Csatornahálózat hossza (km) * 1 373
16. Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) 10 302
17. Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) 13 903
18. Üzemeltetett művek tárgyi eszközeinek bruttó értéke (millió Ft) 15 718
19. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 701
20. Egy főre jutó vállalati átlag kereset (Ft/fő/hó) 213 062
21. Vízgazdálkodási alaptevékenység nettó árbevétele (millió Ft) 6 693
22. Összes nettó árbevétel (millió Ft) 6 889
23. A 2007.12.31-én érvényben lévő lakossági vízdíj (Ft/m3) 150+alapdíj
24. A 2007.12.31-én érvényben lévő közületi vízdíj (Ft/m3) 167+alapdíj
25. A 2007.12.31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj (Ft/m3) ** 278
26. A 2007.12.31-én érvényben lévő közületi csatornadíj (Ft/m3) ** 321
* A hálózati hosszak a korábbi adatszolgáltatásoktól eltérően a bérüzemi működtetésben lévő vezetékeket is tartalmazzák.
** Vízterhelési díjjal együtt.