Legfontosabb adataink - 2008

2008. évi adataink

 

1. Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság száma ( ezer fő) 294
2. Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság száma (ezer fő) 225
3. Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő) 299
4. Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap 153 610
5. Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 81 835
6. Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 81 835
7. Termelt ivóvíz (ezer m3) 20 615
8. Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) 78
9. Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) 172
10. Értékesített ivóvíz (ezer m3) 13 964
11. Elvezetett szennyvíz (ezer m3) 13 015
12. Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 15 333
13. Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 15 333
14. Vízhálózat hossza (km) 1 870
15. Csatornahálózat hossza (km) 1 390
16. Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) 9 624
17. Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) 14 525
18. Üzemeltetett művek tárgyi eszközeinek bruttó értéke (millió Ft) 17 336
19. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 682
20. Egy főre jutó vállalati átlag kereset (Ft/fő/hó) 234 110
21. Vízgazdálkodási alaptevékenység nettó árbevétele (millió Ft) 7 474
22. Összes nettó árbevétel (millió Ft) 7 659
23. A 2008.12.31-én érvényben lévő lakossági vízdíj (Ft/m3) 164+alapdíj
24. A 2008.12.31-én érvényben lévő közületi vízdíj (Ft/m3) 183+alapdíj
25. A 2008.12.31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj (Ft/m3) * 334
26. A 2008.12.31-én érvényben lévő közületi csatornadíj (Ft/m3) * 386
* Vízterhelési díjjal együtt.