Legfontosabb adataink - 2009

2009. év

 

1. Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság száma ( ezer fő) 294
2. Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság száma (ezer fő) 234
3. Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő) 298
4. Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap 140 720
5. Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 81 835
6. Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 81 835
7. Termelt ivóvíz (ezer m3) 20 342
8. Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) 104
9. Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) 157
10. Értékesített ivóvíz (ezer m3) 13 305
11. Elvezetett szennyvíz (ezer m3) 12 437
12. Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 15 545
13. Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 15 545
14. Vízhálózat hossza (km) 1 861
15. Csatornahálózat hossza (km) 1 393
16. Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) 9 656
17. Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) 12 745
18. Üzemeltetett művek tárgyi eszközeinek bruttó értéke (millió Ft) 18 651
19. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 691
20. Egy főre jutó vállalati átlag kereset (Ft/fő/hó) 241 425
21. Vízgazdálkodási alaptevékenység nettó árbevétele (millió Ft) 7 497
22. Összes nettó árbevétel (millió Ft) 7 720
23. A 2009.12.31-én érvényben lévő lakossági vízdíj 173 Ft/m3 + alapdíj
24. A 2009.12.31-én érvényben lévő nem lakossági vízdíj (Ft/m3) 193 Ft/m3 + alapdíj
25. A 2009.12.31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj * 351 Ft/m3
26. A 2009.12.31-én érvényben lévő nem lakossági csatornadíj * 406 Ft/m3
     
  * Vízterhelési díjjal együtt, A feltüntetett díjak netto árak.