Közszolgáltatások megnevezése, leírása, igénybevétel rendje

A közszolgáltatások megnevezése:

Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás.

A közszolgáltatások tartalmának leírása:

A Szolgáltató az ellátási területén szennyvízelvezetéssel, tisztítással és ivóvíz szolgáltatással áll a Fogyasztók rendelkezésére. Célja a szolgáltatás folyamatos és zavartalan biztosítása, ami a Fogyasztók megelégedettségének alapvető szempontja. A Szolgáltató a szolgáltatási tevékenység teljes folyamata alatt törekszik az ivóvízbázisok minőségének, tisztaságának megőrzésére, a környezet védelmére, a szennyvíztisztítás hatékonyságának javításával a környezetszennyezés csökkentésére. A Szolgáltató minőségpolitikájának érvényesítése érdekében az MSZ EN ISO 9001:2001 és MSZ EN ISO 14001:1997 szabvány szerinti integrált minőségügyi rendszert vezetett be, működtet, és folyamatosan fejleszt.

A közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

A közszolgáltatások igénybevételének rendjét a vonatkozó jogszabályok, valamint a 'PANNON-VÍZ' Zrt. Üzletszabályzata szabályozza.