Legfontosabb adataink 2010

2010. év

 

1. Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság száma ( ezer fő) 294
2. Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság száma (ezer fő) 234
3. Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő) 298
4. Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap 140 720
5. Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 81 835
6. Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 81 835
7. Termelt ivóvíz (ezer m3) 18 974
8. Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) 111
9. Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) 147
10. Értékesített ivóvíz (ezer m3) 12 912
11. Elvezetett szennyvíz (ezer m3) 12 295
12. Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 19 919
13. Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 19 919
14. Vízhálózat hossza (km) 1 875
15. Csatornahálózat hossza (km) 1 411
16. Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) 9 444
17. Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) 13 590
18. Üzemeltetett művek tárgyi eszközeinek bruttó értéke (millió Ft) * 20 412
19. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 687
20. Egy főre jutó vállalati átlag kereset (Ft/fő/hó) 252 529
21. Vízgazdálkodási alaptevékenység nettó árbevétele (millió Ft) 7 690
22. Összes nettó árbevétel (millió Ft) 7 835
23. A 2010. XII. 31-én érvényben lévő lakossági vízdíj (Ft/m3) 181+alapdíj
24. A 2010. XII. 31-én érvényben lévő közületi vízdíj (Ft/m3) 205+alapdíj
25. A 2010. XII. 31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj (Ft/m3) ** 365
26. A 2010. XII. 31-én érvényben lévő közületi csatornadíj (Ft/m3) ** 425
     
  * A könyvekben kimutatott eszközérték  
  ** Környezetterhelési díjjal együtt