Legfontosabb adataink - 2011

2011. év

 

1. Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság száma ( ezer fő) 286
2. Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság száma (ezer fő) 226
3. Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő) 289
4. Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap 138 915
5. Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 80 335
6. Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 80 335
7. Termelt ivóvíz (ezer m3) 17 786
8. Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) 33
9. Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) 119
10. Értékesített ivóvíz (ezer m3) 12 443
11. Elvezetett szennyvíz (ezer m3) 11 618
12. Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 14 076
13. Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 14 076
14. Vízhálózat hossza (km) 1 853
15. Csatornahálózat hossza (km) 1 383
16. Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) 8 735
17. Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) 13 486
18. Üzemeltetett művek tárgyi eszközeinek bruttó értéke (millió Ft) * 21 890
19. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 663
20. Egy főre jutó vállalati átlag kereset (Ft/fő/hó) 265 183
21. Vízgazdálkodási alaptevékenység nettó árbevétele (millió Ft) 7 601
22. Összes nettó árbevétel (millió Ft) 7 956
23. A 2011. XII. 31-én érvényben lévő lakossági vízdíj (Ft/m3) 188+alapdíj
24. A 2011. XII. 31-én érvényben lévő közületi vízdíj (Ft/m3) 213+alapdíj
25. A 2011. XII. 31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj (Ft/m3) ** 379
26. A 2011. XII. 31-én érvényben lévő közületi csatornadíj (Ft/m3) ** 442
     
  * A könyvekben kimutatott eszközérték  
  ** Környezetterhelési díjjal együtt