Legfontosabb adataink - 2012

2012. év

 

1. Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság száma ( ezer fő) 281
2. Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság száma (ezer fő) 228
3. Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő) 281
4. Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap 138 815
5. Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 79 424
6. Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 79 424
7. Termelt ivóvíz (ezer m3) 18 246
8. Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) 156
9. Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) 184
10. Értékesített ivóvíz (ezer m3) 12 434
11. Elvezetett szennyvíz (ezer m3) 11 288
12. Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 13 361
13. Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 13 361
14. Vízhálózat hossza (km) 1 835
15. Csatornahálózat hossza (km) 1 315
16. Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) 8 777
17. Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) 11 834
18. Üzemeltetett művek tárgyi eszközeinek bruttó értéke (millió Ft) 22 709
19. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 644
20. Egy főre jutó vállalati átlag kereset (Ft/fő/hó) 269 603
21. Vízgazdálkodási alaptevékenység nettó árbevétele (millió Ft) 7 716
22. Összes nettó árbevétel (millió Ft) 8 030
23. A 2012.12.31-én érvényben lévő lakossági vízdíj nettó 192,80 Ft/m3 + 266 Ft/hó alapdíj
24. A 2012.12.31-én érvényben lévő nem lakossági vízdíj (Ft/m3) nettó 218,40 Ft/m3 + 276 Ft/hó alapdíj
25. A 2012.12.31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj * nettó 388,70 Ft/m3
26. A 2012.12.31-én érvényben lévő nem lakossági csatornadíj * nettó 453,30 Ft/m3
     
  * Vízterhelési díjjal együtt.