Legfontosabb adataink - 2013

2013. év

 

1. Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság száma ( ezer fő) 281
2. Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság száma (ezer fő) 229
3. Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő) 281
4. Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap 138 815
5. Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 79 534
6. Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 79 534
7. Termelt ivóvíz (ezer m3) 17 694
8. Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) 128
9. Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) 201
10. Értékesített ivóvíz (ezer m3) 12 628
11. Hálózati vízveszteség (ezer m3) 3 185
12. Elvezetett szennyvíz (ezer m3) 16 017
13. Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 16 017
14. Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 16 017
15. Vízhálózat hossza (km) 2 747
16. Csatornahálózat hossza (km) 2 186
17. Szennyvíztisztító telepek száma (db) 14
18. Szennyvízátemelők száma (db) 521
19. Vízhálózati meghibásodások, csőtörések száma (db/év) 3 044
20. Csatornahálózati meghibásodások, dugulások száma (db/év) 4 961
21. Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) 8 342
22. Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) 12 353
23. Üzemeltetett művek tárgyi eszközeinek bruttó értéke (millió Ft) 24 544
24. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 646
25. Egy főre jutó vállalati átlag kereset (Ft/fő/hó) 265 743
26. Vízgazdálkodási alaptevékenység nettó árbevétele (millió Ft) 7 698
27. Összes nettó árbevétel (millió Ft) 8 041
28. A 2013.12.31-én érvényben lévő lakossági vízdíj nettó 173,40 Ft/m3 + 239 Ft/hó alapdíj
29. A 2013.12.31-én érvényben lévő nem lakossági vízdíj (Ft/m3) nettó 218,40 Ft/m3 + 276 Ft/hó alapdíj
30. A 2013.12.31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj * nettó 349,70 Ft/m3
31. A 2013.12.31-én érvényben lévő nem lakossági csatornadíj * nettó 453,30 Ft/m3
     
  * Vízterhelési díjjal együtt.