Legfontosabb adataink - 2014

2014. év

 

1. Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság száma (ezer fő) 274
2. Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság száma (ezer fő) 245
3. Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő) 284
4. Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap 140 315
5. Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 79 534
6. Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 79 534
7. Termelt ivóvíz (ezer m3) 17 307
8. Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) 109
9. Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) 194
10. Értékesített ivóvíz (ezer m3) 12 789
11. Hálózati vízveszteség (ezer m3) 2 410
12. Elvezetett szennyvíz (ezer m3) 16 045
13. Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 16 045
14. Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 16 045
15. Vízhálózat hossza (km) 2 792
16. Csatornahálózat hossza (km) 2 360
17. Szennyvíztisztító telepek száma (db) 16
18. Szennyvízátemelők száma (db) 551
19. Vízhálózati meghibásodások, csőtörések száma (db/év) 316
20. Csatornahálózati meghibásodások, dugulások száma (db/év) 1 111
21. Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) 8 260
22. Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) 13 255
23. Az ellátásért felelős tulajdonában lévő közművek tárgyi eszk. br. értéke (millió Ft) 27 059
24. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 652
25. Egy főre jutó vállalati átlag kereset (Ft/fő/hó) 266 910
26. Vízgazdálkodási alaptevékenység nettó árbevétele (millió Ft) 7 521
27. Összes nettó árbevétel (millió Ft) 8 229
28. A 2014.12.31-én érvényben lévő lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:172,50-193,50 Ft/m3
29. A 2014.12.31-én érvényben lévő nem lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:191,70-238,00 Ft/m3
30. A 2014.12.31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:322,00-349,70 Ft/m3
31. A 2014.12.31-én érvényben lévő nem lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:382,80-453,30 Ft/m3