Legfontosabb adataink - 2015

2015. év

1. Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság száma (ezer fő) 275
2. Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság száma (ezer fő) 247
3. Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő) 285
4. Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap 140 315
5. Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 79 534
6. Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 79 534
7. Termelt ivóvíz (ezer m3) 19 160
8. Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) 115
9. Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) 213
10. Értékesített ivóvíz (ezer m3) 13 079
11. Hálózati vízveszteség (ezer m3) 2 940
12. Elvezetett szennyvíz (ezer m3) 15 400
13. Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 14 296
14. Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 14 296
15. Vízhálózat hossza (km) 2 792
16. Csatornahálózat hossza (km) 2 360
17. Szennyvíztisztító telepek száma (db) 16
18. Szennyvízátemelők száma (db) 620
19. Vízhálózati meghibásodások, csőtörések száma (db/év) 276
20. Csatornahálózati meghibásodások, dugulások száma (db/év) 1 383
21. Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) 8 695
22. Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) 13 840
23. Az ellátásért felelős tulajdonában lévő közművek tárgyi eszk. br. értéke (millió Ft) 28 075
24. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 649
25. Egy főre jutó vállalati átlag kereset (Ft/fő/hó) 284 793
26. Vezető és vezető tisztségviselő munkavállalók bérköltsége (ezer Ft) 272 791
27. Vezető és vezető tisztségviselő munkavállalók rendszeres juttatásai (ezer Ft) 18 178
28. Egyéb alkalmazottak (munkavállalók) bérköltsége (ezer Ft) 1 965 855
29. Egyéb alkalmazottak (munkavállalók) rendszeres juttatásai (ezer Ft) 191 290
30. Vízgazdálkodási alaptevékenység nettó árbevétele (millió Ft) 7 669
31. Összes nettó árbevétel (millió Ft) 8 614
32. A 2015.12.31-én érvényben lévő lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:172,50-193,50 Ft/m3
33. A 2015.12.31-én érvényben lévő nem lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:191,70-238,00 Ft/m3
34. A 2015.12.31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:322,00-349,70 Ft/m3
35. A 2015.12.31-én érvényben lévő nem lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:382,80-453,30 Ft/m3