Legfontosabb adataink - 2016

2016. év

1. Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság száma (ezer fő) 284
2. Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság száma (ezer fő) 248
3. Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő) 286
4. Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap 136 578
5. Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 79 324
6. Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 79 324
7. Termelt ivóvíz (ezer m3) 19 404
8. Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) 122
9. Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) 211
10. Értékesített ivóvíz (ezer m3) 13 407
11. Hálózati vízveszteség (ezer m3) 2 556
12. Elvezetett szennyvíz (ezer m3) 15 219
13. Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 15 621
14. Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 15 219
15. Vízhálózat hossza (km) 2 792
16. Csatornahálózat hossza (km) 2 360
17. Szennyvíztisztító telepek száma (db) 16
19. Vízhálózati meghibásodások, csőtörések száma (db/év) 299
21. Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) 9 136
22. Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) 13 911
23. Az ellátásért felelős tulajdonában lévő közművek tárgyi eszk. br. értéke (millió Ft) 31 028
24. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 644
25. Egy főre jutó vállalati átlag kereset (Ft/fő/hó) 296 868
26. Vezető és vezető tisztségviselő munkavállalók bérköltsége (ezer Ft) 272 791
27. Vezető és vezető tisztségviselő munkavállalók rendszeres juttatásai (ezer Ft) 18 178
28. Egyéb alkalmazottak (munkavállalók) bérköltsége (ezer Ft) 1 965 855
29. Egyéb alkalmazottak (munkavállalók) rendszeres juttatásai (ezer Ft) 191 290
30. Vízgazdálkodási alaptevékenység nettó árbevétele (millió Ft) 7 886
31. Összes nettó árbevétel (millió Ft) 9 013
32. A 2016.12.31-én érvényben lévő lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:172,50-193,50 Ft/m3
33. A 2016.12.31-én érvényben lévő nem lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:191,70-238,00 Ft/m3
34. A 2016.12.31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:322,00-349,70 Ft/m3
35. A 2016.12.31-én érvényben lévő nem lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:382,80-453,30 Ft/m3