Legfontosabb adataink - 2017

2017. év

1. Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság becsült száma (ezer fő) 282
2. Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság becsült száma (ezer fő) 254
3. Az ellátott terület összes lakosság becsült száma (ezer fő) 287
4. Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap 136 578
5. Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 78 485
6. Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 78 485
7. Termelt ivóvíz (ezer m3) 20 313
8. Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) 118
9. Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) 235
10. Értékesített ivóvíz (ezer m3) 13 523
11. Hálózati vízveszteség (ezer m3) 3 571
12. Elvezetett szennyvíz (ezer m3) 14 256
13. Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 14 256
14. Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 14 256
15. Vízhálózat hossza (km) 2 792
16. Csatornahálózat hossza (km) 2 360
17. Szennyvíztisztító telepek száma (db) 16
18. Szennyvízátemelők száma (db) 620
19. Vízhálózati meghibásodások, csőtörések száma (db/év) 375
20. Csatornahálózati meghibásodások, dugulások száma (db/év) 1 237
21. Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) 9 755
22. Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) 12 824
23. Az ellátásért felelős tulajdonában lévő közművek tárgyi eszk. br. értéke (millió Ft) 34 766
24. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 634
25. Egy főre jutó vállalati átlag kereset (Ft/fő/hó) 309 412
26. Vezető és vezető tisztségviselő munkavállalók bérköltsége (ezer Ft) 283 888
27. Vezető és vezető tisztségviselő munkavállalók rendszeres juttatásai (ezer Ft) 18 394
28. Egyéb alkalmazottak (munkavállalók) bérköltsége (ezer Ft) 2 088 789
29. Egyéb alkalmazottak (munkavállalók) rendszeres juttatásai (ezer Ft) 201 170
30. Engedélyköteles tevékenység nettó árbevétele (millió Ft) 7 966
31. Összes nettó árbevétel (millió Ft) 8 509
32. A 2017.12.31-én érvényben lévő lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:172,50-193,50 Ft/m3
33. A 2017.12.31-én érvényben lévő nem lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:191,70-238,00 Ft/m3
34. A 2017.12.31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:322,00-349,70 Ft/m3
35. A 2017.12.31-én érvényben lévő nem lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:382,80-453,30 Ft/m3