Legfontosabb adataink - 2018

2018. év

1. Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság becsült száma (ezer fő) 286
2. Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság becsült száma (ezer fő) 258
3. Az ellátott terület összes lakosság becsült száma (ezer fő) 290
4. Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap 136 578
5. Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 78 485
6. Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 78 485
7. Termelt ivóvíz (ezer m3) 21 228
8. Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) 113
9. Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) 188
10. Értékesített ivóvíz (ezer m3) 13 729
11. Hálózati vízveszteség (ezer m3) 3 483
12. Elvezetett szennyvíz (ezer m3) 15 947
13. Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 15 947
14. Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 15 947
15. Vízhálózat hossza (km) 2 805
16. Csatornahálózat hossza (km) 2 374
17. Szennyvíztisztító telepek száma (db) 16
18. Szennyvízátemelők száma (db) 632
19. Vízhálózati meghibásodások, csőtörések száma (db/év) 295
20. Csatornahálózati meghibásodások, dugulások száma (db/év) 1 653
21. Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) 9 900
22. Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) 13 398
23. Az ellátásért felelős tulajdonában lévő közművek tárgyi eszk. br. értéke (millió Ft) 38 567
24. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 625
25. Egy főre jutó vállalati bruttó átlag kereset (Ft/fő/hó) 348 608
26. Vezető és vezető tisztségviselő munkavállalók bérköltsége (ezer Ft) 360 365
27. Vezető és vezető tisztségviselő munkavállalók rendszeres juttatásai (ezer Ft) 19 006
28. Egyéb alkalmazottak (munkavállalók) bérköltsége (ezer Ft) 2 523 868
29. Egyéb alkalmazottak (munkavállalók) rendszeres juttatásai (ezer Ft) 205 292
30. Engedélyköteles tevékenység nettó árbevétele (millió Ft) 8 316
31. Összes nettó árbevétel (millió Ft) 8 944
32. A 2018.12.31-én érvényben lévő lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:172,50-193,50 Ft/m3
33. A 2018.12.31-én érvényben lévő nem lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:191,70-238,00 Ft/m3
34. A 2018.12.31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:322,00-349,70 Ft/m3
35. A 2018.12.31-én érvényben lévő nem lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:382,80-453,30 Ft/m3