Legfontosabb adataink - 2019

2019. év

1. Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság becsült száma (ezer fő) 290
2. Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság becsült száma (ezer fő) 261
3. Az ellátott terület összes lakosság becsült száma (ezer fő) 294
4. Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap 136 578
5. Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 0
6. Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 78 485
7. Termelt ivóvíz (ezer m3) 21 241
8. Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) 115
9. Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) 161
10. Értékesített ivóvíz (ezer m3) 13 758
11. Hálózati vízveszteség (ezer m3) 3 714
12. Elvezetett szennyvíz (ezer m3) 14 979
13. Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 0
14. Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 14 979
15. Vízhálózat hossza (km) 2 805
16. Csatornahálózat hossza (km) 2 374
17. Szennyvíztisztító telepek száma (db) 16
18. Szennyvízátemelők száma (db) 684
19. Vízhálózati meghibásodások, csőtörések száma (db/év) 336
20. Csatornahálózati meghibásodások, dugulások száma (db/év) 1 406
21. Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) 10 123
22. Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) 13 078
23. Az ellátásért felelős tulajdonában lévő közművek tárgyi eszk. br. értéke (millió Ft) 39 549
24. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 623
25. Egy főre jutó vállalati bruttó átlag kereset (Ft/fő/hó) 405 896
26. Vezető és vezető tisztségviselő munkavállalók bérköltsége (ezer Ft) 373 956
27. Vezető és vezető tisztségviselő munkavállalók rendszeres juttatásai (ezer Ft) 3 856
28. Egyéb alkalmazottak (munkavállalók) bérköltsége (ezer Ft) 2 574 526
29. Egyéb alkalmazottak (munkavállalók) rendszeres juttatásai (ezer Ft) 92 869
30. Engedélyköteles tevékenység nettó árbevétele (millió Ft) 8 284
31. Összes nettó árbevétel (millió Ft) 9 001
32. A 2019.12.31-én érvényben lévő lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:172,50-193,50 Ft/m3
33. A 2019.12.31-én érvényben lévő nem lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:191,70-238,00 Ft/m3
34. A 2019.12.31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:322,00-349,70 Ft/m3
35. A 2019.12.31-én érvényben lévő nem lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:382,80-453,30 Ft/m3