Legfontosabb adataink - 2020

2020. év

1. Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság becsült száma (ezer fő) 294
2. Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság becsült száma (ezer fő) 281
3. Az ellátott terület összes lakosság becsült száma (ezer fő) 298
4. Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap 136 578
5. Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 0
6. Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 78 512
7. Termelt ivóvíz (ezer m3) 20 967
8. Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) 107
9. Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) 166
10. Értékesített ivóvíz (ezer m3) 14 165
11. Hálózati vízveszteség (ezer m3) 3 174
12. Elvezetett szennyvíz (ezer m3) 14 347
13. Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 0
14. Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 14 347
15. Vízhálózat hossza (km) 2 843
16. Csatornahálózat hossza (km) 2 575
17. Szennyvíztisztító telepek száma (db) 17
18. Szennyvízátemelők száma (db) 687
19. Vízhálózati meghibásodások, csőtörések száma (db/év) 2 932
20. Csatornahálózati meghibásodások, dugulások száma (db/év) 1 816
21. Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) 10 037
22. Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) 12 452
23. Az ellátásért felelős tulajdonában lévő közművek tárgyi eszk. br. értéke (millió Ft) 41 090
24. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 625
25. Egy főre jutó vállalati bruttó átlag kereset (Ft/fő/hó) 416 517
26. Vezető és vezető tisztségviselő munkavállalók bérköltsége (ezer Ft) 414 597
27. Vezető és vezető tisztségviselő munkavállalók rendszeres juttatásai (ezer Ft) 4 006
28. Egyéb alkalmazottak (munkavállalók) bérköltsége (ezer Ft) 2 613 176
29. Egyéb alkalmazottak (munkavállalók) rendszeres juttatásai (ezer Ft) 93 200
30. Engedélyköteles tevékenység nettó árbevétele (millió Ft) 8 472
31. Összes nettó árbevétel (millió Ft) 9 183
32. A 2020.12.31-én érvényben lévő lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:172,50-193,50 Ft/m3
33. A 2020.12.31-én érvényben lévő nem lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:191,70-238,00 Ft/m3
34. A 2020.12.31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:295,20-349,70 Ft/m3
35. A 2020.12.31-én érvényben lévő nem lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:371,50-453,30 Ft/m3