Legfontosabb adataink - 2021

2021. év

1. Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság becsült száma (ezer fő) 292
2. Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság becsült száma (ezer fő) 264
3. Az ellátott terület összes lakosság becsült száma (ezer fő) 294
4. Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap 136 578
5. Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 0
6. Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 79 046
7. Termelt ivóvíz (ezer m3) 19 858
8. Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) 33
9. Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) 195
10. Értékesített ivóvíz (ezer m3) 14 339
11. Hálózati vízveszteség (ezer m3) 2 467
12. Elvezetett szennyvíz (ezer m3) 13 781
13. Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 0
14. Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 13 781
15. Vízhálózat hossza (km) 2 118
16. Csatornahálózat hossza (km) 1 922
17. Szennyvíztisztító telepek száma (db) 17
18. Szennyvízátemelők száma (db) 687
19. Vízhálózati meghibásodások, csőtörések száma (db/év) 3 011
20. Csatornahálózati meghibásodások, dugulások száma (db/év) 1 641
21. Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) 9 749
22. Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) 13 358
23. Az ellátásért felelős tulajdonában lévő közművek tárgyi eszk. br. értéke (millió Ft) 116 252
24. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 614
25. Egy főre jutó vállalati bruttó átlag kereset (Ft/fő/hó) 432 833
26. Vezető és vezető tisztségviselő munkavállalók bérköltsége (ezer Ft) 453 333
27. Vezető és vezető tisztségviselő munkavállalók rendszeres juttatásai (ezer Ft) 5 367
28. Egyéb alkalmazottak (munkavállalók) bérköltsége (ezer Ft) 2 791 371
29. Egyéb alkalmazottak (munkavállalók) rendszeres juttatásai (ezer Ft) 87 347
30. Engedélyköteles tevékenység nettó árbevétele (millió Ft) 8 634
31. Összes nettó árbevétel (millió Ft) 10 244
32. A 2021.12.31-én érvényben lévő lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:172,50-193,50 Ft/m3
33. A 2021.12.31-én érvényben lévő nem lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:191,70-238,00 Ft/m3
34. A 2021.12.31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:295,20-349,70 Ft/m3
35. A 2021.12.31-én érvényben lévő nem lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:371,50-453,30 Ft/m3