2022. január 15-ig tart a türelmi idő az illegális csapadékvíz elvezetések megoldására

A Pannon-Víz Zrt. az elmúlt időszakban több fórumon hívta fel a Felhasználók figyelmét arra, hogy vizsgálják felül csapadékvíz elvezetésük kialakításának módját. Győrben régóta komoly problémát jelent, hogy több esetben a  korábbi felszólítások ellenére sem a jogszabálynak megfelelő módszerrel történik csapadékvíz-elvezetés.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 85. § (5) bekezdésének értelmében az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba a csapadékvíz elvezetése tilos!

Városunkban ilyen elválasztott rendszer működik Szabadhegy, Kismegyer, Győrszentiván, Likócs, Révfalu, Kisbácsa, Nagybácsa, Újváros, valamint Pinnyéd városrészekben.

A település ezen több évtizede kiépített részein a hálózat kizárólag háztartási-, előtisztított ipari szennyvíz befogadására méretezett. Az esővízzel keveredő szennyvíz a törzshálózatból való kifolyást, és annak közterületre való jutását eredményezheti. Ez egyrészt jelentős anyagi károkat okoz, másrészt a fertőzésveszély kockázatával is jár.

A szennyvízelvezető rendszereket az évtizedekkel ezelőtti lakosságszámhoz, vízfogyasztási szokásokhoz tervezték, és egyáltalán nem kalkuláltak az illegálisan bevezetett csapadékvízzel, ami egyébként az utóbbi időkben hirtelen nagy mennyiségben zúdul le városunkra és ezt a szennyvízelvezető-rendszer már nem tudja kezelni.

Annak érdekében, hogy elkerüljük az illegális bekötések nyomán keletkező utcai elöntéseket, társaságunk már korábban is tett intézkedéseket a jogszabálysértésnek minősülő szabálytalan műszaki kialakítások felderítésére, ezért ún.: füstöléses eljárás keretein belül igyekeztünk kiszűrni azokat, akik vagy tudatosan nem tettek eleget a jogszabályi követelményeknek, vagy tudtukon kívül jogszabálysértést követtek el. Ez a módszer azonban nem minden esetben bizonyult teljesen hatásosnak, mivel sok illegális rákötő egy eszköz beszerelésével megakadályozta a színes füst terjedését és annak megjelenését az ereszcsatornákon.

Mindezek miatt a Pannon-Víz Zrt. egy új technológiával szűri ki ezután az illegális csapadékvíz elvezetéseket. 2022. január 17-től ezt alkalmazva meg is kezdi a türelmi idő lejártával az ellenőrzéseket annak érdekében, hogy ne a jogkövető fogyasztóink károsuljanak mások szabálytalan tevékenysége miatt, valamint biztosítani tudjuk megfelelően a szennyvíz elvezetését.

Így kérjük a Tisztelt Felhasználókat, aki még eddig nem tette, az a lehető legrövidebb időn belül vizsgálja felül csapadékvíz-elvezető rendszerét, hisz a türelmi idő 2022. január 15-én lejár. Ezt követően a Pannon-Víz Zrt. Üzletszabályzatában foglaltak alapján, ha a Felhasználó az elválasztott rendszerű szennyvízhálózatot csapadékvíz bevezetésével terheli meg, úgy Szolgáltatónk jogosult lakossági és nem lakossági felhasználó esetén 100.000,-Ft. pótdíjat felszámítani. A pótdíj a jogellenes magatartás fenntartása esetén 15 naponként ismétlődően kiszabható. Ezen felül a Társaságunknak az illegálisan elvezetett csapadékvíz mennyiségének megfelelő összeget a Felhasználóval szemben érvényesíti. 

Ahogy már korábban is említettük az illegális csapadékvíz elvezetés feltérképezésének nem a bírságolás a célja, hanem a szennyvízrendszer rendeltetésszerű használatának ösztönzése, emellett a fent említett károk és fertőzések elkerülése.

Jóhiszeműen feltételezzük azt, hogy van olyan Felhasználó, aki nem is tud arról, hogy rendszere szabálytalanul működik. Ezért mindenki számára megadjuk a lehetőséget arra, hogy csapadékvíz elvezetését felülvizsgálja, a szabálytalan bekötést szankció nélkül 2022. január 15-ig megszüntesse.

 

Cikkünket elolvashatja a Győr+ hetilap XII/1 + 2022/01/07 számában is.