Legfontosabb adataink - 2023

2023. év

1. Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság becsült száma (ezer fő) 287
2. Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság becsült száma (ezer fő) 263
3. Az ellátott terület összes lakosság becsült száma (ezer fő) 293
4. Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap 136 578
5. Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 0
6. Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 79 516
7. Termelt ivóvíz (ezer m3) 19 041
8. Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) 29
9. Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) 134
10. Értékesített ivóvíz (ezer m3) 14 090
11. Hálózati vízveszteség (ezer m3) 2 675
12. Elvezetett szennyvíz (ezer m3) 13 476
13. Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 0
14. Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 13 476
15. Vízhálózat hossza (km) 2 119
16. Csatornahálózat hossza (km) 1 951
17. Szennyvíztisztító telepek száma (db) 17
18. Szennyvízátemelők száma (db) 694
19. Vízhálózati meghibásodások, csőtörések száma (db/év) 2 713
20. Csatornahálózati meghibásodások, dugulások száma (db/év) 1 536
21. Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) 8 285
22. Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) 15 042
23. Az ellátásért felelős tulajdonában lévő közművek tárgyi eszk. br. értéke (millió Ft) 118 273
24. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 585
25. Egy főre jutó vállalati bruttó átlag kereset (Ft/fő/hó) 489 241
26. Vezető és vezető tisztségviselő munkavállalók bérköltsége (ezer Ft) 398 868
27. Vezető és vezető tisztségviselő munkavállalók rendszeres juttatásai (ezer Ft) 4 378
28. Egyéb alkalmazottak (munkavállalók) bérköltsége (ezer Ft) 3 170 007
29. Egyéb alkalmazottak (munkavállalók) rendszeres juttatásai (ezer Ft) 83 345
30. Engedélyköteles tevékenység nettó árbevétele (millió Ft) 8 536
31. Összes nettó árbevétel (millió Ft) 11 069
32. A 2023.12.31-én érvényben lévő lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:172,50-193,50 Ft/m3
33. A 2023.12.31-én érvényben lévő nem lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:191,70-238,00 Ft/m3
34. A 2023.12.31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:295,20-349,70 Ft/m3
35. A 2023.12.31-én érvényben lévő nem lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:371,50-453,30 Ft/m3