Behajtási információk

Társaságunk kiemelt figyelmet fordít kintlévőségének csökkentésére. A hátralékos fogyasztók első lépésként a fizetési emlékeztetőben tájékoztatást kapnak a tartozás összegéről. A tartozásrendezés elmaradása esetén, következő lépésként fizetési felszólítót küldünk az adós részére, melyben ismertetésre kerülnek a fizetés elmaradásának egyéb jogkövetkezményei is.

Amennyiben a hátralék továbbra is fennáll, úgy a 2011. évi CCIX. törvény 58. § (10) bekezdése által biztosított jogunknál fogva lehetőségünk van a tartozással rendelkező fogyasztási helyen a vízszolgáltatást korlátozni. Ennek lényege, hogy a lakásban megszűnik a vízellátás. A jogszabály által előírt 20 l/fő/nap mennyiség biztosítása 150 méter távolságon belül elhelyezett közkútról, tűzcsapról, illetve négy emeletnél magasabb lakóépületben pedig minden negyedik szinten elhelyezett tárolókból történik.

Továbbá a fenti jogszabály értelmében a 2 hónapon túli tartozást felhalmozó társasházi lakásmérővel rendelkező fogyasztók szolgáltatási szerződésének felmondására is sor kerülhet. Ennek következtében a továbbiakban a főmérőre történik a számlázás.

A követelések jogi úton történő érvényesítése is a behajtási folyamat részét képezi. Többszöri eredménytelen felszólítást követően a tartozás érvényesítése érdekében fizetési meghagyás kibocsátásának kezdeményezésére kerül sor, melynek egyéb járulékos költségei is vannak, melyet szintén az adósnak kell kifizetni. Bírósági illeték, ügyvédi díj.

Miután a fizetési meghagyás jogerőre emelkedett, és még mindig fennáll a tartozás, a végrehajtási eljárást megelőzően ismételt felszólításra kerül sor.

Amennyiben ekkor sem történik meg a hátralék és a járulékos költségek rendezése végrehajtási eljárást indítunk, mely jelentős egyéb plusz költséget jelent az adós számára.

Felhívjuk fogyasztóink figyelmét, hogy amennyiben lehetőség van rá, ne halmozzanak fel nagyobb összegű hátralékot, ami a szolgáltatásból történő kikapcsolást, valamint a jogi úton történő intézkedéseket vonja maga után.

Probléma felmerülése esetén minél hamarabb szíveskedjenek társaságunk ügyfélszolgálatát, ahol részletfizetési kedvezménnyel segítjük a rászorulókat.