Elindult a Pannon-Víz Zrt. víz világnapi rajzversenye!

RAJZPÁLYÁZAT

ÓVODÁSOK, VALAMINT ALSÓ ÉS FELSŐ TAGOZATOS DIÁKOK RÉSZÉRE

 


A Pannon-Víz Zrt. a működési területén található nevelési és oktatási intézményekbe járó óvodás gyermekek, valamint alsó és felső tagozatos diákok részére rajzpályázatot hirdet az alábbiak szerint:

 

A rajzpályázat célja:

A mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen ivóvíz biztosítása, és a szennyvízelvezetési szolgáltatások megszervezése mellett Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a lakosság tudatos szemléletformálására, melynek segítségével erősíteni tudjuk a természet és a víz iránti tiszteletet, szeretetet. Úgy gondoljuk, mindezt nem lehet elég korán elkezdeni, hisz már gyermekkorban kialakulnak a világról alkotott alapvető nézeteink. A pályázattal szeretnénk felhívni az ifjú nemzedék figyelmét a tiszta és egészséges csapvíz értékére, fontosságára és arra, hogy a csapvíz milyen módon és eszközök segítségével jut el a háztartásainkba.

 

A pályázat témája: A víztornyok világa


Pályázatunk keretében olyan egyénileg elkészített rajzokat várunk, amelyeken valamilyen módon megjelenik a Pannon-Víz Zrt. működési területén található víztornyok egyike. Lehet ez a lakóhely szerinti - kevésbé ismert - víztorony, vagy akár a megyeszékhely egyik ikonikus víztornya. Nem a mérnöki pontosságú tökéletes ábrázolás a cél, sokkal inkább a kreativitás. Legyen szó a jelenlegi funkció melletti újabb hasznosítási ötletről vagy akár el lehet képzelni más színben is a kiválasztott tornyot.

 

A rajzpályázatra készített alkotások beérkezési határideje: 2024. március 18. (hétfő)

 

A rajzpályázatra készített alkotások beküldésének módja:

 

Postai úton vagy e-mail-ben, az alábbi elérhetőségekre:

Postacím:
PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 9025 Győr, Országút u. 4. vagy 9002 Győr 2, Pf.: 217
A rajz hátoldalára kérjük (intézményi beküldés esetén valamennyi rajz hátuljára) az alkotó nevének, korcsoportjának és iskolájának feltüntetését, valamint szülő/nevelő/tanár telefonszámát, elérhetőségének szerepeltetését.

 

Digitális úton a pályaműveket a rajzpalyazat@pannon-viz.hu e-mail címre várjuk pdf formátumban. A digitális alapú pályaművek megküldése során az e-mailben kérjük feltüntetni az alkotó nevét, iskoláját, korcsoportját és szülő/pályázó/tanár telefonszámát.

Az adatok nem megfelelő feltüntetése kizárást von maga után.

 


Pályázók köre:
Gyermek rajzpályázat kategóriában három korcsoportban várjuk a pályaműveket

1. korcsoport: óvodás gyermekek
2. korcsoport: általános iskola alsó tagozatos diákjai
3. korcsoport: általános iskola felső tagozatos diákjai (vagy ennek megfelelő gimnáziumi tanulók)

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatban részt venni kizárólag a Pannon-Víz Zrt. működési területén található nevelési oktatási intézményekbe járó gyermekek számára van lehetőség.

 

A beérkezett pályaművekből szakértő zsűri választja ki kategóriánként az 3 legszebb pályamunkát, akiknek készítői értékes ajándékcsomagot vehetnek át.

 

A pályázat eredményhirdetése: 2024. március 22. A díjazottak neveit Facebook oldalunkon és honlapunkon tesszük közzé.

 

A pályamunkákra vonatkozó előírások/kritériumok:
• Egyéni pályamunkákat várunk.
• Egy pályázó több pályamunkával is indulhat, maximális szám 5 darab
• A rajz mérete: A/4, A/3 méret
• A pályaművek elkészítése során bármilyen technika választható, a rajz készülhet ceruzával, zselés- vagy filctollal, zsírkrétával vagy akár festéssel is.
• A művek elbírálása során elsőrendű szempont, hogy az alkotás kapcsolódik-e a pályázat jelmondatához és leírásához.
• A pályázatban díjazott munkák eredményhirdetést követően feltöltésre kerülnek weboldalunkra (www.pannon-viz.hu)
• A kiírásnak nem megfelelő pályaművek kizárásra kerülnek a versenyből.

 

A rajzpályázat lebonyolításával összefüggésben végzett adatkezelésről szóló tájékoztatást jelen felhívás részeként az érintettek rendelkezésére bocsátjuk, ezzel a tájékoztatást megadottnak tekintjük.


Adatkezelési tájékoztató

 

A rajzpályázatra való nevezés díjtalan!

 

A legtöbb rajzot beküldő 3 intézmény pályázóit (max. 80 fő/iskola + max. 10 kísérő) vendégül látjuk egy előzetesen egyeztetett időpontban a Győr-Szabadhegyi víztoronyban.

 

Sok sikert, jó szórakozást és kreatív alkotást kívánunk!