Mi történik azokkal a fogyasztókkal, akik a társasházban tartozással rendelkeznek?

Társaságunk kiemelt figyelmet fordít kintlévőségének csökkentésére. A követelések behajtásának első lépéseként minden kiküldött számlán feltüntetésre kerül az előző időszakban keletkezett hátralék összege, mely az első felszólításnak tekintendő. A következő lépés a hátralékos fogyasztók fizetési emlékeztetőben történő tájékoztatása a tartozás összegéről. A tartozásrendezés elmaradása esetén a behajtási folyamat következő elemeként fizetési felszólítót küldünk az adós részére, melyben ismertetésre kerülnek a fizetés elmaradásának egyéb jogkövetkezményei is.

Amennyiben a hátralék továbbra is fennáll, úgy a 38/1995. (IV.5.) sz. Korm. rendelet 9.§-a által biztosított jogunknál fogva lehetőségünk van a tartozással rendelkező fogyasztási helyen a vízszolgáltatást korlátozni. Ennek lényege, hogy a lakásban megszűnik a vízellátás. A jogszabály által előírt 50 l/fő/nap mennyiség biztosítása 150 méter távolságon belül elhelyezett tűzcsapról, illetve négy emeletnél magasabb lakóépületben pedig minden negyedik szinten elhelyezett tárolókból történik.

A fenti jogszabály értelmében, jogunkban áll továbbá a 2 hónapon túli tartozást felhalmozó fogyasztók szolgáltatási szerződését felmondani. Ennek következtében a továbbiakban a főmérőre történik a számlázás, így a bekötési mérőn fennmaradó mennyiséget a főmérő szerinti fogyasztó, azaz a lakóközösség köteles megfizetni. Ennek elmaradása esetén a bekötési mérő kerül korlátozásra, azaz akár egy lakó miatt az egész ház vízellátása csökkenhet.

A követelések jogi úton történő érvényesítése is a behajtási folyamat részét képezi. Többszöri eredménytelen felszólítást követően a tartozás érvényesítése érdekében, fizetési meghagyás kibocsátásának kezdeményezésére kerül sor, melynek egyéb járulékos költségei is vannak. Miután a fizetési meghagyás jogerőre emelkedett, és még mindig fennáll a tartozás, a végrehajtási eljárást megelőzően ismételt felszólításra kerül sor.

A fentiek alapján a 38/1995.(IV.5.) sz. Korm. rendelet által biztosított jogunknál fogva a szükséges behajtási eszközök alkalmazásával a hátralékok beszedése mindenképpen megoldható.

Kérjük a tisztelt Közös Képviselőktől, hogy működjenek közre a hátralékos lakók tartozásának rendezését illetően! Segítsék lakóikat! Hívják fel a figyelmet az adósságkezelési támogatás, valamint a lakásfenntartási támogatás lehetőségére is.