Ingatlanon belüli vízhálózat átalakítás

Egy ingatlanon belüli vízhálózat átalakítás esetén a vízmérőóra (k) leszereléséért a mindenkor érvényben lévő vízszolgáltatás szüneteltetéséről és visszaállításáról szóló utasítás, vízmérő leszerelésére vonatkozó díját kell megfizetni a fogyasztónak.

Amennyiben minden vízmérőóra eltávolításra került, a visszaszerelésre a vízmérő visszaállítás díját kell felszámítani.

Ha az átalakítás célja az ingatlanon belüli hálózat egyszerűsítése, azaz több vízmérő egyetlen mérőre cserélése, úgy az átalakítás befejeztével szakembereinknek minden esetben ellenőrizni kell az átalakított rendszert, illetve a le nem szerelt vízmérő és a plomba sértetlenségét.

Sértetlensége esetén, az ügyfélnek kizárólag az érvényben lévő kiszállási díjat kell megfizetnie.

Amennyiben a plomba sérült, az ügyfélnek meg kell fizetnie az újraplombálás díját.

A fenti díjakat az Ügyfélszolgálaton (Győr, Bartók B. u. 10/C) kell befizetni.

38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés értelmében:

„A vízdíjelszámolás alapjául szolgáló vízmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért a fogyasztó felelős, és a neki felróható okból megrongálódott vagy elveszett vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit köteles a szolgáltatónak megtéríteni.”

Ha az ügyfél saját felelősségére megsérti a plombát és leszereli a vízmérőt, úgy a fogyasztás megállapításánál társaságunk dönthet úgy, hogy amennyiben a vízmérőn leolvasható mennyiség kisebb, mint az előző időszaki fogyasztás figyelembe vételével megállapított arányosított átalány mennyiség, úgy elszámoláskor ez utóbbi veszi figyelembe.