Közműfejlesztési hozzájárulás

A vízi-közműfejlesztési hozzájárulás mértéke, számítása

A vízi-közműfejlesztési hozzájárulás mértékét a szükséges vízmű/szennyvíztisztító telep, a hálózat, valamint a gépi és irányítástechnikai fejlesztések együttes összege határozza meg.

A vízi-közműfejlesztési kontingens legkisebb egysége 0,1 m3/nap.

 1. Gépi és irányítástechnikai fejlesztések minden esetben fizetendő értéke:

  Ivóvíz: 150.000,-  Ft/m3/nap + ÁFA
  Szennyvíz: 200.000,-  Ft/m3/nap + ÁFA
  Csapadékvíz (egyesített rendszeren):     200.000,-  Ft/m3/nap + ÁFA
  Tűzi víz: 3.600,-  Ft/l/perc + ÁFA
 2. Vízmű/szennyvíztisztító telep fejlesztése:

  A vízmű és szennyvíztisztító telepek esetében a szükséges technológiai fejlesztésekre a mindenkor érvényes gépi és irányítástechnikai fejlesztésekre megállapított (1 pont szerinti) vízi-közműfejlesztési összeg kétszeresét kell megfizetni a 3 m3/nap feletti kontingens igények esetében. Egy telephely (egy helyrajzi szám) vonatkozásában a benyújtott igény a korábban megvásárolt kontingens értékekkel összeadódik a mennyiségi korlát meghatározásánál.

Mentesülnek a vízi-közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése alól: